HIA biedt digitale huiswerkbegeleiding

HIA biedt een digitale huiswerkbegeleiding die exact hetzelfde is ingericht als een begeleiding op de werkvloer. Leerlingen leren in kleine groepen in een virtuele ruimte aan een virtueel bureau. Ze maken hun huiswerk en leren tegelijkertijd welke leertechnieken efficiënt zijn om in te zetten bij de talen, leervakken en de exacte vakken.

Aangezien de scholen geen of weinig toetsen voorzien wij gaten in de basiskennis door de huidige situatie. Daarom hebben wij een tool ontwikkeld.

Sommige scholen geven namelijk veel te weinig stof op (voorheen hadden de leerlingen 6-8 lesuren per dag! Andere scholen bieden de leerstof op talloze, verschillende manieren aan, waardoor de leerlingen niet meer weten wat ze waar kunnen of moeten vinden. En weer andere scholen geven veel te veel lesstof op, waardoor het einde zoek is. Scholen doen hun best, maar zijn duidelijk zoekende.

Wij willen niet wachten tot er een werkende oplossing komt en hebben zelf het heft in handen genomen. Wij blijven leerlingen begeleiden in het slim en effectief leren! Ook online!

De tool zorgt ervoor dat leerlingen volledig zicht krijgen op waar zij staan én welke kennis/beheersing nodig is in de volgende klas. Op deze manier kunnen we hiaten wegwerken en effectief de nodige lesstof van dit leerjaar doorlopen, zodat er straks een stevige basis ligt voor het volgende leerjaar. De tool bevat ook goede filmpjes en opdrachten, zodat leerlingen effectief kunnen leren.

Tot ziens in onze online huiswerkbegeleiding!

Sissi