Huiswerkinstituut Amsterdam

Welkom op onze site. Mijn naam is Sissi Teunissen, eigenaar van Huiswerkinstituut Amsterdam. Wij vertellen je graag in een gratis telefonisch adviesgesprek hoe we jouw zoon of dochter kunnen helpen. Klik hieronder om direct een afspraak te maken, dan nemen we contact met je op.

Afspraak maken

7 dagen per week open

Onze Visie

Onze visie

Mensen willen leren. Dat is een aangeboren kenmerk en dat is het uitgangspunt van Huiswerkinstituut Amsterdam. Tegelijkertijd is leren een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Denk maar aan kinderen die met vallen en opstaan leren lopen. Aan leerlingen die moeite hebben met leren, bieden wij begeleiding, zodat ze, vanuit het gegeven dat ze wíllen, tot een optimaal studieresultaat kunnen komen. In onze visie bestaat Leren Leren uit het coachen van de leerling op de volgende pijlers:

 • het aanleren van strategieën (studievaardigheden)
 • het bevorderen van de zelfredzaamheid (o.a. plannen & organisatie)
 • het bevorderen van de intrinsieke motivatie
 • het bevorderen van een positief zelfbeeld.

Deze kwaliteiten hebben leerlingen ook na hun school- of studietijd nodig om zich te kunnen blijven ontplooien. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn al in staat eerlijk naar zichzelf te kijken voor elke pijler. We streven ernaar de leerlingen binnen 6 tot 8 maanden zelfstandig thuis te laten leren als alle pijlers voldoende zijn. In de intensieve huiswerkbegeleiding hebben wij de theorie van de zone van de naaste ontwikkeling van de Russische leerpsycholoog Vygotski (1896-1934) doorgevoerd. Vygotski bedoelt met deze zone de kloof tussen datgene wat een leerling weet en kan en datgene wat hij nog niet weet en kan. Volgens Vygotski kan die kloof door de interactie tussen leerling en studiebegeleider/docent worden overbrugd. Door deze interactie wordt de leerling naar een hoger niveau getild.

Doelgroepen: voor wie is HIA

 • Leerlingen in de brugklas.

  De overgang van groep 8 naar de brugklas blijft vaak groot. De leerling krijgt onder andere te maken met verschillende docenten, huiswerk en nieuwe vakken. In korte tijd komt er veel op hem af. Wij ervaren dat de leerling een sterke start maakt door vanaf het begin van het schooljaar bij HIA te Leren Leren.

 • Leerlingen van het voorgezet onderwijs

 • Leerlingen die naast hun opleiding (top)sport beoefenen of zich bezig houden met kunst

 • Leerlingen met AD(H)D, dyslexie, autisme, etc.

  De huiswerkbegeleiding bij HIA is door zijn gestructureerde aanpak een uitstekende ondersteuning voor leerlingen met gedrags- of leerproblemen, zoals AD(H)D, dyslexie, autisme, etc. Er is in de huiswerkbegeleiding ruimte voor individuele aandacht.

Missie

Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA) is hèt toonaangevende huiswerkbegeleidingsinstituut in Amsterdam dat vanaf 2001 intensieve huiswerkbegeleiding biedt om schoolprestaties te verbeteren en de zelfstandigheid te bevorderen. De ondersteuning stellen we op maat samen. Er is ruime aandacht voor persoonlijke groei. Kwaliteit staat bij ons voorop. Daaronder verstaan wij een flexibele dienstverlening met een hoge mate van betrokkenheid en zorg voor de leerling en de ouders.

Randvoorwaarden

Om leerlingen optimaal te begeleiden in hun studieproces werken wij met kleine groepen (maximaal 7) in een rustige en prikkelarme omgeving.

Doelstelling

De producten van ons instituut zijn gericht op het verbeteren van de schoolprestaties door de leerling zelfstandig en effectief te leren studeren. Ook blijven wij zelf leren, door deel te nemen aan bijeenkomsten en gesprekken binnen ons vakgebied. Onze begeleiders worden voortdurend getraind en gecoacht.

Onze werkwijze
Huiswerkinstituut Amsterdam

Huiswerkbegeleiding

Leren kun je leren

Ja, ik kan het.

In de huiswerkbegeleiding leert de leerling hoe hij leert aan de hand van het huiswerk. Met onze Leren Leren methode leert hij plannen en actief met de leerstof om te gaan door het maken van o.a. samenvattingen. Ook leert hij het werkboek op een goede manier te gebruiken in de voorbereiding van een toets. Alle toetsen worden gedegen overhoord. In de huiswerkbegeleiding die minimaal 2 uur en maximaal 2 en een half uur duurt, besteden we eveneens aandacht aan de motivatie, zodat de leerling leert zichzelf te motiveren om eerder en vaker (ook thuis) te studeren. Dit alles op basis van een eigen plan van aanpak, waarin precies staat wat de leerling nodig heeft thuis, in de klas en in de huiswerkbegeleiding van HIA. We leren de leerling vooruit te werken aan de vakken waar hij onvoldoende voor staat of die extra aandacht nodig hebben. Het blijk dat leerlingen gemiddeld na 6 tot 8 maanden klaar zijn. De leerlingen krijgen door de huiswerkbegeleiding grip op hun eigen leerproces en ervaren meer plezier en zelfvertrouwen in het leren.

Vrijblijvend intakegesprek

We starten de huiswerkbegeleiding met een vrijblijvend intakegesprek waarin we gezamenlijk met ouder(s) en leerling de doelen opstellen. We maken voor iedere leerling een persoonlijk plan van aanpak.

Ga direct naar contactformulier

Digitaal rapportagesysteem

Na iedere huiswerkbegeleiding schrijven wij een rapportage naar huis via een digitaal rapportagesysteem. Hierdoor word je goed op de hoogte gehouden van de voortgang in het leerproces en wat er eventueel thuis nog dient te gebeuren.

Producten

Huiswerkbegeleiding

In kleine groepen van maximaal 7 leerlingen leert de leerling leren aan de hand van zijn huiswerk. De begeleiding vindt plaats in een prikkelarme omgeving. Er is ruimte voor individuele aandacht. De leerling leert van een veelal passieve lezende houding naar een actieve werkhouding te gaan.

Bijles

Voor alle vakken biedt HIA bijlessen. Een bijles duurt 60 minuten en kan éénmalig zijn of structureel. De docent behandelt vragen van de leerling en neemt met de leerling de stof door. De leerling leert achterstanden weg te werken. We stimuleren een actieve leerhouding van de leerling.

Individuele coaching

Is een leerling in staat zelfstandig te leren, maar mist hij de juiste studievaardigheden? Of zijn er andere redenen waardoor het leerproces stagneert? Individuele coaching kan een oplossing zijn. De leerling komt 1x per week 60 minuten naar HIA om het leerproces weer op de rit te krijgen.

Faalangstreductietraining

Faalangst is de angst om fouten te maken in situaties waarin je denkt beoordeeld te worden op je kennis (cognitief), op je persoon (sociaal) of op lichamelijke prestaties (motorisch). Faalangst is dus gerelateerd aan een taak of situatie. HIA biedt een individuele faalangstreductietraining via Meike van Til. Meer informatie vind je hier.

Begeleiding aan scholen in het Leren Leren

HIA fungeert naast huiswerkinstituut als sparringpartner voor scholen. Wij vinden het fijn onze kennis over en passie voor het Leren Leren die we de afgelopen 14 jaar hebben vergaard te delen met scholen. Wij trainen docenten en leerlingen het Leren Leren in de klas op te pakken. Zo krijgen leerlingen de kans daadwerkelijk te Leren Leren in de school. Wij hebben ervaring opgedaan in verschillende scholen met het verzorgen van trainingen, workshops en presentaties. Daarnaast verzorgen wij lessen in de klas. Leren Leren valt in ‘goede aarde’ als er een onmiddellijke overdracht is van de studievaardigheden naar de vakinhoud. Deze mooie transfer, die in iedere les kan plaatsvinden, inspireert zowel de docent als de leerling.

Onze ervaringen

Onze ervaringen

'Op een gegeven moment merkten we dat Bo erg achter liep op school. Via anderen hadden we over HIA gehoord en dat was positief. We hebben een oriëntatiegesprek gehad en daar was ik blij mee. Bo gaat zelf graag naar HIA. Het lukt haar niet goed zich thuis te concentreren en bij HIA kan ze lekker doorpakken. Het biedt natuurlijk geen garanties tot overgaan, maar in ons geval is Bo, mede dankzij HIA, dit jaar toch overgegaan. Bij Bo is vorig jaar ADD vastgesteld en dan is het extra fijn als iemand je helpt bij het plannen van je werk, want dat is voor deze kinderen erg lastig. Ik moet zeggen dat dat het de investering waard is, want het scheelt bij ons thuis veel ruzie en irritaties over huiswerk plannen en maken.'

Martien Holtzappel
'Wij hebben gekozen voor HIA omdat jullie ons werden aanbevolen, niet alleen als ondersteuning voor het ‘maken en overhoren van huiswerk’ maar vooral het begeleiden van kinderen naar zelfstandig plannen van huiswerk, Leren Leren en mind-mapping. Duidelijk is dat jullie daarin zijn geslaagd bij onze kinderen.'

Jaap van Oostendorp
'Een positief en zelfverzekerd kind is een gelukkig kind. Het efficiënt en succesvol leren besteden van tijd aan zijn studie, draagt daar absoluut aan bij. Dit levert een kind naast motivatie en rust, ook de best mogelijke resultaten, verhoogt zelfvertrouwen en plezier. Waarin HIA zich onderscheidt, is de manier waarop resultaten worden bereikt. HIA heeft namelijk een duidelijk focus op het aanleren van studievaardigheden en zelfredzaamheid. Vaardigheden die niet alleen van pas komen tijdens de middelbare schoolperiode, maar waar kinderen ook tijdens hun vervolgopleiding of zelfs hun hele carrière voordeel van blijven ondervinden. Voor onze dochter heeft HIA precies geleverd wat we ervan hadden verwacht op basis van het kennismakingsgesprek en de informatie op de website. Zelfs dusdanig dat we onze jongere zoon nog voordat zijn middelbare school goed en wel begon al bij HIA hebben aangemeld.'

Franc Goebbels

Leren kan ook leuk zijn!

Met meer plezier naar school en rust in mijn hoofd door een concrete planning

Eindelijk weer eens samen winkelen

Eindelijk weer eens lekker samen winkelen zonder ruzie over huiswerk

Nieuws

Start schooljaar 2022 – 2023

Bevestigen inschrijven nieuw schooljaar  Je hebt je kind ingeschreven voor het nieuwe schooljaar! We hebben er zin in weer nieuwe…

Lees meer

Een stevige, boze ontploffing is mij niet vreemd

Door welke verhalen word je geleefd, en kun je een nieuw verhaal gaan schrijven? Over belangrijke begrippen als verlangen, liefde,…

Lees meer

Staat heel Nederland nu onvoldoende voor Frans?

‘Het leren van woordjes gaat goed, zegt hij. Dat doe ik met quizlet. Op de computer. Superhandig. Daarmee overhoor ik…

Lees meer

Tarieven

Coaching Tarieven
Individueel 60 minuten 45
Bijles
Individueel 60 minuten 45
Eenmalige begeleiding
1x Huiswerkbegeleiding 29

't HIA team

Sissi Teunissen
oprichter-eigenaar

Met een pedagoog als vader en mijn eigen passie voor ‘t Leren Leren , heb ik na de Pedagogische Academie, 14 jaar met plezier in het basisonderwijs gewerkt. Wat mij steeds opnieuw ontroerde, waren de momenten van ‘ware overdracht’, waarbij ik het kwartje van inzicht bij de kinderen zag vallen. Door de jaren heen, groeide mijn interesse in het begrijpen van het proces van Leren Leren bij kinderen. ‘Hoe kun je leerlingen een handvat bieden in hun ontdekkingstocht naar nieuwe kennis? Welke factoren spelen een rol in het zelfstandig en moeiteloos Leren Leren? Wat is motivatie en hoe kunnen kinderen gemotiveerd worden?’ Antwoorden vond ik in mijn Masteropleiding Pedagogiek. In deze studie heb ik me gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met studie- en huiswerkproblemen. Ook heb ik in deze periode een coachingsprogramma in de markt gezet om leer- en veranderingsprocessen op gang te brengen. In 2001 heb ik Huiswerkinstituut Amsterdam opgericht. Samen met Meike  van Til en ervaren collega’s hebben we een studiebegeleidingsprogramma ontwikkeld waarin succesvolle leerervaringen centraal staan. Leerlingen krijgen als gevolg meer plezier en vertrouwen in het leerproces. Werken bij HIA brengt alles samen: een brug slaan tussen de basisschool (groep 8) en het voortgezet onderwijs, Leren Leren, coachen, veranderingsprocessen in gang zetten en stap voor stap nieuw gedrag aanleren. ‘Werken bij HIA voelt iedere dag als een cadeautje.’Mart Beemster
Vestigingsmanager hoofdlocatie Vaartstraat

Toen ik zelf op de middelbare school zat had ik al iets met lesgeven. Het overbrengen van kennis en mensen enthousiast maken om te leren leek mij fantastisch. Bij mijn sportclub kreeg ik de kans mijn lerares te ondersteunen bij groepen basisschoolleerlingen. Hierdoor groeide mijn aspiratie om in het onderwijs te gaan alleen maar meer. Na mijn middelbare school ben ik Engelse Taal en Cultuur gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en heb ik mijn master Engelse Literatuur in 2018 behaald. Vervolgens ben ik de lerarenopleiding Engels gaan volgen. Tijdens de opleiding merkte ik dat het lesgeven mij veel plezier bracht, maar dat ik het te limiterend vond alleen Engels te geven. Na een gesprek met mijn broer Aris (oud medewerker HIA) stelde hij voor dat ik bij HIA kwam werken, waar ik op meerdere vlakken kon ondersteunen. Na een paar maanden begeleidingen en bijlessen te geven kreeg ik de kans om teamleider op de Vaartstraat en Centrum locatie te worden, wat ik sinds maart 2020 met veel plezier doe!  

Liam
Coach

Tijdens mijn opleiding tot eerstegraads leraar aardrijkskunde besloot ik om een zakcentje bij te verdienen als bijlesdocent. Dat liep al snel uit de hand, want binnen de kortste keren stond ik hele dagen als huiswerkbegeleider op de vloer. Het zakcentje was leuk, maar de unieke positie van de huiswerkbegeleiding tussen school, ouder en kind in , het bedenken en leveren van maatwerk bij elke leerling, maakte het voor mij dusdanig interessant en leerzaam dat ik hier nog steeds graag werk, hoewel ik al lang klaar ben met studeren. Na twee jaar vestigingsmanager op het Gerrit van der Veen College, ben ik nu binnen de organisatie actief in een coachende en adviserende rol.

Bij HIA werken betrokken mensen die in staat zijn te motiveren. Het team bestaat uit pedagogen, psychologen en studiebegeleiders met expertise in diverse vakken. Ons team voldoet aan vier belangrijke criteria: betrokkenheid, aandacht, kwaliteit en passie.

Vacatures

Vestigingsmanager

Ben je bezig met een WO- en/of lerarenopleiding of heb je deze afgerond en ben je op zoek naar een toffe baan in een leuk, dynamisch bedrijf? Dan zoeken wij jou! Als vestigingsmanager bij Huiswerkinstituut Amsterdam heb je een leidinggevende functie.

Bekijk deze vacature

Teamleider

Ben je bezig met een WO- en/of lerarenopleiding of heb je deze afgerond en ben je op zoek naar een toffe baan in een leuk, dynamisch bedrijf? Dan zoeken wij jou! Als teamleider bij Huiswerkinstituut Amsterdam ben je de schakel tussen leerling, ouder en instituut.

Bekijk deze vacature

Huiswerkbegeleider

Heb jij VWO gedaan en/of ben je nu bezig met een universitaire- en/of lerarenopleiding? Vind je het leuk om met jongeren te werken en hen te helpen ‘Leren Leren’? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als studiebegeleider bij Huiswerkinstituut Amsterdam help je leerlingen met hun huiswerk én studievaardigheden.

Bekijk deze vacature

Bijlesdocent

Heb jij VWO gedaan en daarbij voor één of meer vakken een 7,0 op je eindlijst behaald? Vind je het leuk om met jongeren te werken en hen te helpen bij een vak waar zij moeite mee hebben? Dan zijn we op zoek naar jou!

Bekijk deze vacature
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft je zoon of dochter moeite met het maken van huiswerk? Wordt hij of zij in de klas snel afgeleid? Dreigt je kind te blijven zitten omdat de resultaten onder de maat zijn? Huiswerkinstituut Amsterdam ondersteunt jouw kind bij het Leren Leren. Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA) biedt:

 • huiswerkbegeleiding in kleine groepen (max 7) voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
 • bijles, individuele coaching, faalangstreductietraining
 • begeleiding aan scholen in het Leren Leren

HIA heeft vestigingen in Oud-Zuid, op het Gerrit van der Veen College & Centrum.

Algemeen

Welke producten biedt HIA?

HIA biedt huiswerkbegeleiding, bijles (individueel en vakinhoudelijk) en individuele coaching (individueel en vakoverstijgend met aandacht voor het Leren Leren).

Wat houdt huiswerkbegeleiding in?

De huiswerkbegeleiding is een vorm van begeleiding waarbij een leerling 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week naar HIA komt om onder begeleiding te Leren Leren. De leerling leert van een veelal passieve lezende houding naar een actieve werkhouding te gaan. De leerling start met plannen, maakt het huiswerk en bereidt toetsen voor. Er is aandacht voor de pijlers strategieën, positief zelfbeeld, intrinsieke motivatie en zelfredzaamheid. De leerlingen werken in kleine groepen van 7 leerlingen onder begeleiding van 1 studiebegeleider. We adviseren te starten met minimaal 3x per week huiswerkbegeleiding om het veranderingsproces goed in gang te zetten.

Wat houdt bijles in?

Bijles is een begeleidingsvorm waarbij een leerling een uur intensief met een docent aan een specifiek vak werkt.

Wat houdt individuele coaching in?

Individuele coaching is een begeleidingsvorm waarbij een leerling en een docent wekelijks werken aan 1 of meerdere pijlers van het Leren Leren: strategieën, positief zelfbeeld, intrinsieke motivatie en zelfredzaamheid. Samen met de leerling wordt een concrete planning gemaakt, is er aandacht voor de studievaardigheden en andere zaken waar de leerling behoefte aan heeft. Tijdens de individuele coaching werken we aan de vakken waar de leerling extra aandacht voor wil.

Wanneer kies je voor huiswerkbegeleiding, bijles of individuele coaching?

Bij het maken van een keuze tussen de verschillende begeleidingsvormen, kunnen de volgende gedachten als richtlijnen gelden: • Algemeen geldt dat huiswerkbegeleiding geschikt is voor de leerling die problemen ondervindt bij drie of meer vakken, en moeite heeft met zijn planning, met studievaardigheden en met het aanbrengen van structuur. • Bijles is vooral ter ondersteuning van vakinhoudelijke problemen bij maximaal twee vakken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van achterstand of hiaten. • Individuele coaching biedt ondersteuning in de vorm van hulp bij het plannen en het aanbrengen van structuur. Tijdens de individuele coaching werken we aan de vakken waar de leerling extra aandacht voor wil. Er is aandacht voor de 4 pijlers van het Leren Leren.

Huiswerkbegeleiding

Wat houdt de huiswerkbegeleiding in?

De leerling komt 1,2, 3,4 of 5x per week naar HIA en werkt daar in een kleine groep aan het huiswerk en het voorbereiden van toetsen. De leerling leert tijdens de begeleiding plannen. Ook leert de leerling actief te leren door het maken van samenvattingen of mindmaps. Alle toetsen worden overhoord. Verder is de begeleider beschikbaar voor eventuele vragen die tijdens het huiswerk opkomen. De begeleider houdt alle cijfers bij en zal ook blijven beoordelen of deze vorm van begeleiding zinvol blijft, of er anders gewerkt of gepland moet worden, of dat er naar een andere manier van begeleiding gezocht moet worden. Zodra de begeleider twijfelt aan de voortgang van de leerling wordt er contact opgenomen met de ouders.

Voor wie is de huiswerkbegeleiding bedoeld?

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de middelbare school vanaf de brugklas tot en met 6 VWO/gymnasium.

Hoe meld ik mijn kind aan voor huiswerkbegeleiding?

Je kunt jouw kind aanmelden door een e-mail te sturen naar: sissi@hia.amsterdam. Wij nemen dan contact op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Tevens zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 020 676 0170.

Wat houdt een intakegesprek in en zijn er kosten aan verbonden?

Het intakegesprek is gesprek waarbij de vestigingsmanager, de leerling en 1 of beide ouders aanwezig is. In dit gesprek worden gezamenlijk doelen opgesteld en een persoonlijk plan van aanpak. Er zijn geen kosten verbonden aan het intakegesprek.

Hoeveel dagen kan mijn kind naar de huiswerkbegeleiding komen?

De leerling komt minimaal 1dag en maximaal 5 dagen per week naar de vestiging voor de huiswerkbegeleiding. We adviseren te starten met 3x per week om het veranderingsproces goed in gang te zetten.

Hoeveel uur per dag is er huiswerkbegeleiding en wat zijn de openingstijden?

De huiswerkbegeleiding duurt minimaal 2 uur en maximaal 2 en een half uur per dag. De openingstijden zijn verschillend per vestiging. U kunt deze vinden onder het kopje vestigingen.

Dien ik mijn kind op te geven voor het hele schooljaar?

Nee. Als de vier pijlers van het Leren Leren (strategieën, intrinsieke motivatie, zelfredzaamheid en positief zelfbeeld) voldoende zijn en de leerling heeft zijn cijfers onder controle is de leerling klaar om zelfstandig te leren. Dit wordt in overleg met de leerling, ouder(s) en contactpersoon bepaald. We werken met een opzegtermijn van een maand.

Hoe blijf ik op de hoogte van de vorderingen van mijn kind?

We werken met een digitaal rapportagesysteem. De begeleider schrijft na iedere begeleiding een rapportage naar huis. Hierin wordt concreet vermeld wat er eventueel thuis nog dient te gebeuren. Daarnaast plannen we regelmatig evaluatiegesprekken in met de contactpersoon, de leerling en ouder(s).

Wordt er contact opgenomen met de mentor op school?

Tijdens de intake wordt gevraagd of contact met de mentor gewenst is. Als wij toestemming hebben, nemen wij contact op met de mentor.

Gaat de huiswerkbegeleiding door in de vakanties?

Ja, de huiswerkbegeleiding gaat door in de vakanties, met uitzondering van de 1e week van de Kerstvakantie en de zomervakantie. In de vakanties kan de leerling werken aan eventuele hiaten, aandachtsvakken of vooruit werken.

Bieden jullie korting als er meer kinderen uit 1 gezin gebruik maken van de huiswerkbegeleiding?

Nee, we kunnen helaas geen korting bieden voor meer kinderen uit 1 gezin.

Is het mogelijk eenmaal afgesproken dagen te veranderen, b.v. na een roosterwijziging?

Ja, dit is mogelijk na overleg met de contactpersoon onder voorbehoud van beschikbaarheid op die dagen. De contactpersoon kijkt of er ruimte is in het rooster.

Mag je af en toe een andere dag komen dan oorspronkelijk is vastgelegd?

Dit mag in uitzonderlijke situaties, na overleg met de contactpersoon. Probeer in een dergelijke situatie dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Op dezelfde dag bellen en vragen of je in plaats van vandaag morgen mag komen, is niet te regelen.

Facturen

Hoe ontvang ik de factuur?

U ontvangt de factuur per email. De facturen voor huiswerkbegeleiding worden rond de 10e van de maand waarin de huiswerkbegeleiding plaatsvindt verstuurd. De facturen voor bijles en individuele coaching worden rond de 10e van de daarop volgende maand verzonden.

Worden de kosten van een door de leerling afgezegde bijles en of individuele coaching in rekening gebracht?

Aangezien wij onze docenten 48 uur van te voren inplannen, dient een bijles of individuele coaching ook 48 uur voor aanvang geannuleerd te worden door de ouder(s) van de leerling. Bij annuleringen binnen deze 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De annulering dient per email (Office@hia.amsterdam) gedaan te worden.

Worden de kosten van een door de docent afgezegde bijles in rekening gebracht?

Nee. Het kan natuurlijk gebeuren dat een docent ziek is of om een andere reden uitvalt. Deze kosten worden dan niet in rekening gebracht.

Lopen de kosten tijdens de vakantie door?

Ja, met uitzondering van de zomervakantie en de eerste week in de kerstvakantie gaan de huiswerkbegeleiding, bijlessen en individuele coaching gewoon door in de kleine vakanties. De kosten lopen dan ook door.

Er klopt iets niet op mijn factuur, wat moet ik doen?

Indien er iets niet klopt op uw factuur, verzoeken wij u contact op te nemen met onze financiële administratie. U kunt een email te sturen naar administratie@huiswerkinstituutamsterdam.nl onder vermelding van uw factuurnummer.

Ik heb geld tegoed van HIA, wanneer krijg ik dit terug?

Wanneer u een creditfactuur heeft ontvangen, betekent dit dat u geld terugkrijgt van HIA. Het factuurbedrag wordt verrekend met eventuele openstaande posten die nog niet zijn geïncasseerd. Zijn er geen openstaande posten meer, dan wordt het bedrag c.a. 30 dagen na factuurdatum terugbetaald op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

Hoe vindt de betaling plaats?

De betaling vindt plaats via automatische incasso op of rond de vervaldatum die op de factuur vermeld staat. Bij de inschrijving vult u een digitale begeleidingsovereenkomst in. Door het invullen van deze begeleidingsovereenkomst machtigt u HIA het bedrag automatisch van uw rekening te mogen afschrijven.

De automatische incasso is niet gelukt, wat moet ik doen?

Indien de automatische incasso is gestorneerd, ontvangt u 7 dagen na de vervaldatum een email waarin wij aangeven dat de automatische incasso is gestorneerd of niet is gelukt. Via deze email kunt u de factuur inzien, zodat u weet over welke factuur het gaat. U kunt dan via Ideal voor betaling zorgdragen.

Hoe wordt het maandbedrag berekend voor een gedeelte van de maand?

Als uw zoon of dochter minder dan een hele maand een dienst met een vast maandtarief bij HIA afneemt, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand. Er wordt dus niet het volledige maandtarief in rekening gebracht. Voor het bepalen van het te betalen bedrag wordt het aantal dagen dat de dienst die maand wordt afgenomen (inclusief weekenddagen) gedeeld door het aantal dagen in die maand (inclusief weekenddagen). Dit wordt vermenigvuldigd met het maandtarief. De startdatum is altijd op een maandag of de eerste van een maand.

De school betaalt (een gedeelte van) de facturen, hoe regel ik dit?

Wanneer de school (een gedeelte van) de facturen zal gaan betalen, hebben wij een bevestiging nodig van de school waarin wordt aangegeven per welke datum welke dienst wordt betaald door de school.

Ik wil de begeleiding betalen vanuit het PGB, hoe werkt dit?

Wanneer u aanspraak wilt doen op het Persoonsgebonden Budget, kunt u de facturen indienen bij het zorgkantoor. In bijna alle gevallen is er vanuit het zorgkantoor echter een specifieke omschrijving vereist op de factuur. Deze omschrijving kunnen wij op de factuur toevoegen. Dit dient u van tevoren te melden bij de financiële administratie via email: administratie@huiswerkinstituutamsterdam.nl

Kunnen de kosten gesplitst worden?

In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om de kosten te splitsen over meerdere personen. Dit dient u bij aanvang van de begeleiding per email aan te vragen bij de financiële administratie (administratie@huiswerkinstituutamsterdam.nl)

Afmelden

Wilt u een leerling afmelden voor de huiswerkbegeleiding? Stuur dan een e-mail naar Office@hia.amsterdam met daarin de voor- en achternaam van de leerling, de vestiging waar de leerling begeleiding heeft, de datum en de reden van de afzegging. De afzegging dient een week voor aanvang van de begeleiding te zijn gedaan. HIA werkt zo veel mogelijk met vaste groepen en vaste begeleiders om de rust en de kwaliteit in de begeleiding te waarborgen. Daarom verzoeken wij u alleen met een goede reden af te melden. Plan tandartsafspraken, trainingen e.d. zo veel mogelijk buiten de tijden van de begeleiding. U kunt alleen als ouder afzeggen voor de huiswerkbegeleiding door een e-mail (Office@hia.amsterdam naar HIA te sturen. Het is niet gebruikelijk dat een leerling dit zelf doet. Ouders die met een goede reden hebben afgezegd, kunnen via de e-mail (Office@hia.amsterdam ) een inhaalbegeleiding aanvragen. De inhaalbegeleidingen vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand.

Contact

Huiswerkinstituut Amsterdam Vaartstraat 84 1075 RS Amsterdam 020 676 01 70